A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.

–  alapítás éve: 1938

–  több mint 80 éves kutatási tapasztalat

–  A Közlekedésbiztonsági terület képzési programjának keretében 60 000 kisgyermek óvodai közlekedésbiztonsági képzése

–  Évente 14 000 fő járművezető képzése

–  Szakmai együttműködés közlekedésipari kutatások, fejlesztések területén a hazai egyetemekkel

–  tagi státusz nemzetközileg jelentős európai közlekedéskutatási szervezetekben

–  420 alkalmazott

– szakterületi igazgatóságok

– versenyképes kutatóközpontok

–   jelentős kutatási projektek

– tudományos közlekedésszakmai publikációk

–  hazai és nemzetközi együttműködések

– akkreditált laboratóriumi vizsgálatok, sikeres vasúti és terméktanúsítási tevékenység

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet jogelődjét 1938-ban alapították, amely mára a közlekedési szakmával és szabályozással foglalkozó minisztérium egyik fontos kutatóbázisa, partnerei az állami és a magánszektorból kerülnek ki. A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is komoly elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei, és az Intézet kiterjedt hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

Küldetés

„A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az Európai Unió közlekedéspolitikai irányelveit is követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.”

A KTI tevékenységi köre a közlekedés teljes vertikumát lefedi. A különböző ágazatokra vonatkozóan pedig olyan horizontális elemeken keresztül támogatja a kitűzött célok megvalósítását, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és az intelligens technológiák alkalmazása.

Tevékenységeit stratégiai igazgatóságok koordinációja alatt folytatja.

Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Öt kutatóközpontján keresztül végzi tevékenységét.

– Légiközlekedési Kutatóközpont

A légiközlekedés számos területén (légijármű üzemeltetés, kezdeti és folyamatos légialkalmasság, repülőtér és légtérüzemeltetés-fejlesztés, pilóta nélküli légijármű rendszerek) végez kutatás-fejlesztési, szakértői és kompetenciafejlesztési feladatokat.

– Fenntartható Közlekedés Kutatóközpont

Kutatási, fejlesztési, rendszer-üzemeltetői, szolgáltatói, mérési, tanácsadói és szakértői feladatokat lát el. A közlekedés környezetvédelmi szakterületei közül kiemelten foglalkozik közlekedésből eredő légszennyezéssel, zajterheléssel, a terhelésekkel szembeni védekezéssel, a közlekedés okozta externális hatásokkal – ennek keretében a globális környezeti terhelést jelentő üvegházhatású gáz-kibocsátással, illetve a közlekedés energiahatékonyságával – a járművek szintjétől egészen az országos hálózati léptékig.

–  Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont

Kutatási, tanácsadói és tervezői feladatai közül kiemelkednek az összközlekedési – azaz a vasúti, a közúti, a vízi és a légi, gyalogos- és kerékpáros közlekedési – módokra, valamint az intermodális központokra vonatkozók, illetve a közlekedési rendszerrel kapcsolatban felmerülő tudományos alap- és alkalmazott kutatások, vizsgálatok lefolytatása.

–  Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont

A hazai közlekedési hálózat biztonságos működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges kutatások megvalósításával foglalkozik.

–  Mobilitás Kutatóközpont

A hálózatba kapcsolt és automatizált járművek közlekedését elősegítő C-ITS megoldások kutatási feladatait látja el.

2021-től az Intézetben az igazgatóság keretein belül működik a Magyarországi Drón Koalíció programirodája, amely aktív szerepvállalással segíti a pilóta nélküli légijárművek működési, illetve szabályozási környezetének fejlesztését.

Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság

Négy szervezeti egységen keresztül látja el feladatait.

– Fejlesztési Iroda

Tevékenységeit több részterületet foglal magába. Az iroda munkatársai képzéseket szerveznek és bonyolítanak le hazai és uniós forrásból, a 2022-ben több mint 10 000 fő képzését bonyolították le.

– Szaktanfolyami Képzési Központ

Szakoktató, közúti járművezető vizsgabiztos, iskolavezető, utánképzési foglalkozásvezető szaktanfolyami képzésekkel, valamint a közúti jármű műszaki vizsgabiztosi tevékenységgel kapcsolatos koordinációs tevékenységet végeznek.

– Vasúti Képzési Módszertani Központ

Közreműködik a tanulók különféle oktatási segédanyagokkal való ellátásában, valamint különböző online továbbképzések megszervezésében.

– A KTI Vizsgaközpont

A 1041 KEOR-számú Szállítási szolgáltatások megnevezésű képzési területre szóló tanúsítási rendszerkövetelmény alapján a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által nyilvántartásba vett akkreditált személytanúsító szervezet.

 Tanúsítási Igazgatóság

– Vasúti szakterület

A vasúti rendszer átjárhatóságára vonatkozó Európai Uniós jogszabályokban meghatározott megfelelőségértékelést, valamint a vasúti építmények és vasúti járművek, továbbá ezek elemei (rendszerkomponensei) nemzeti szabályok alapján történő megfelelőségértékelését (tanúsítását), mint kijelölt és bejelentett szervezet (NoBo/DeBo tevékenység). A vasúti rendszert érintő jelentős változás esetén, a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerinti ajánlattevő igényére végrehajtja az ajánlattevő által végrehajtott kockázatkezelési eljárás – előírt követelményeknek megfelelő – alkalmazásának és az alkalmazás eredményeinek független értékelését, mint kijelölt szervezet (ASBO – Assessment Body).

– Építési termék szakterület

Tevékenysége kiterjed az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére (tanúsítására) a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerint, mint kijelölt és bejelentett szervezet (DeBo és NoBo tevékenység), valamint az építési termékek műszaki értékelésére (Európai Műszaki Értékelés, vagy Nemzeti Műszaki Értékelés) a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok szerint, mint kijelölt és bejelentett műszaki értékelő szervezet (TAB).

– Vizsgálólaboratórium

Hatóköre kiterjed az építési termékek és a vasúti termékek (alrendszerek, rendszerelemek/rendszerkomponensek) megfelelőségértékeléséhez kapcsolódó (részben akkreditált státuszban történő) vizsgálatok végrehajtására.

– Az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS)

Megfelelőségértékelésében az igazgatóság közreműködik a megfelelőségértékelés jogszabályi hátterének kialakításában, a jogi- műszaki feltételrendszer (keret) megteremtését követően elvégzi a megfelelőségértékelési tevékenység előkészítését, feltételeinek meghatározását, majd a megfelelőségértékelés végrehajtását.