Második plenáris ülését tartotta a Magyarországi Drón Koalíció

2022. július 6-án tartotta második plenáris ülését a Magyarországi Drón Koalíció (MDK). Az egy éve több mint 60 résztvevővel – akadémiai és iparági szereplőkkel, minisztériumokkal, háttérintézményekkel és érdekképviseleti szervekkel – alakult szervezetnek mára már 132 tagja van.

Július 6-án a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor a Magyarországi Drón Koalíció II. plenáris ülésére, amelyen egyebek között bemutatták a Drón Koalíció javaslatai alapján elkészült Magyarország Drón Stratégiájának keretrendszerét és megtartották az éves elnökségi tisztújítást. A 20. század egyik legfontosabb technikai vívmánya, és a 21. századra már az ipari, a mezőgazdasági és védelmi technológiát is átalakító pilóta nélküli légijárművek (UAV-ok vagy drónok) egyre nagyobb szerepet töltenek be a polgári élet különböző területein.

A Digitális Jólét Program égisze alatt megalakult, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. koordinációjában működő Magyarországi Drón Koalíció az elmúlt egy esztendőben megduplázta a taglétszámát, ami jól mutatja, hogy egy folyamatosan változó, exponenciálisan növekvő terültről van szó. Nem véletlen, hogy a Belügyminisztérium impozáns díszterme szinte megtelt a stratégia bemutatását és a tisztújítást napirendjére tűző plenáris ülés résztvevőivel.
A tanácskozásnak helyet adó Belügyminisztérium házigazdájaként dr. Sabjanics István tudománystratégiai vezetőkoordinátor bevezetőjében dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter szavait idézte:
– „Erős drónökoszisztémára van szükség, enélkül nem lehetséges az ipari felhasználás elterjedése. A teljes ökoszisztémát tágabban kell érteni, az iparág része az oktatás-képzés, a tanúsítás, a kutatás-fejlesztés, illetve ide értendő minden, ami a drónokra telepíthető eszközökhöz kapcsolódik. Az ökoszisztéma fejlesztése érdekében szinergiát kell biztosítani a csatlakozó területekkel, innovációs folyamatokkal, például az autonóm közúti közlekedéssel” Hozzátette: Valóban egy rendkívül összetett, szinergiák mentén működő, sokszereplős ökoszisztémáról van szó, amelynek jelentős szereplője kell, hogy legyen a védelmi szektor. A belügyi szervek is felismerték a drón iparág hozzáadott értékét, így érdekeltek a drónok fejlődésében, felhasználásában, valamint a támogató jogszabályi keretrendrendszer kialakításában. Dr. Sabjanics István kiemelte, hogy szükséges lenne – a rendőrség szervezetén belül működtetett Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz hasonlóan – drón repülésbiztonsági propaganda és kommunikációs szervezet megalakítására, amely felelős lenne a pilóta nélküli légijárművekkel végrehajtandó repülések jogszerű és biztonságos gyakorlatának kialakításáért.
Dr. Solymár Károly Balázs, a Technológiai és Ipari Minisztérium technológiáért felelős helyettes államtitkára hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy „mindenki által ismert nehéz időket élünk, amelyben a technológiától nagyon sokat várunk”.
– Hiszünk abban, hogy energetikától kezdve a közlekedésen át a klímaügyekig az összes területen új technológiai lehetőségeket találunk– húzta alá a helyettes államtitkár, majd hozzátette: a Koalíció most bemutatandó stratégiája jó kiindulási alap, de szükség esetén a gazdasági és a környező háborús helyzetre tekintettel korrekciókat is végre kell hajtani még a Kormány számára történő benyújtás előtt.

Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője nyitóbeszédében elmondta, hogy a magyar kormány a feltörekvő technológiákra, ezek egyikeként a dróntechnológiára kiemelt stratégiai területként tekint. A drónok védelmi célú, hadipari használatának jelentőségére jó példaként szolgálhat az ukrajnai háború, de a társadalmi és gazdasági válsághelyzet kezelésében – így például a logisztikában, élelmiszer és egészségügyi ellátás javításában, és a mezőgazdasági termelés hatékonyságjavításában – is megoldással szolgálhatnak. „A történelemben a válságok mindig kedveznek a technológiai reformoknak, mert a régi rutinok nem működnek, ezért a megoldást új megközelítések, új technológiák bevezetése jelenti.”  – emelte ki a szakmai vezető.

– Emlékszem arra az időre, amikor a Digitális Jólét Program útjára indult, és az Országgyűlés elnöke engem delegált a nyitó programra. Már akkor is szakemberek segítségével készültem fel, és ez azóta sincs másként, mert be kell vallanom, megfertőzött ez a terület, s azóta sem tudom elengedni – kezdte ezekkel a személyes gondolatokkal hozzászólását Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.
– A klímaváltozás súlyos hatásait már mi is érezzük, a Dunától keletre nagyon komoly károk vannak már most is. Ezért is nagyon fontos a mezőgazdaságban az egész agrár- és élelmiszer gazdaságban, hogy a legkorszerűbb tudást alkalmazzuk. Nagyon lényeges azonban, hogy – különös tekintettel a drónokra – a szabályokat mindenki ismerje, hogy aztán azok ismeretében nyugodtan végezhesse a tevékenységét. Végrehajtható szabályokra van szükség, méghozzá a lehető legrövidebb időn belül – jelezte Jakab István.
A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a digitális technológiák felhasználása sorában a drónokat használják, mert azok nagy segítséget jelentenek a gazdáknak. Ugyanakkor fontos szerepe van az oktatásnak is, hogy a versenyképesség növelése érdekében miként lehet okosan, szakszerűen, célirányosan és felelősségteljesen használni ezeket az eszközöket. A drónoknak a környezetvédelem szempontjából is hatalmas jelentőségük van, csakúgy, mint a kisparcellák birtokosainak esetében is. A drónhasználat szabályozásával kapcsolatban Jakab István kifejtette: tisztában van a drónok használatával kapcsolatos kockázatokkal, a cél mégis az, hogy hatékony munkát elősegítő jogszabályok szülessenek. Most még nem tudjuk, hogy a későbbiekben milyen területeken lehet majd használni a drónokat, tehát egy olyan rugalmas szabályozórendszer kell, amely biztosítja a legújabb megoldások minél gyorsabb és hatékonyabb alkalmazását. Betartható szabályokra és fegyelmezett betartásukra van szükség, emlékeztetett Jakab István.
Vinnai András, a Technológiai és Ipari Minisztérium Közlekedési Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztályának vezetője előadásában mindenekelőtt azt említette, hogy a pilóta nélküli légijárművek jogi szabályozásakor rendkívül sokrétű szempontrendszernek kellett megfelelniük. A már meglévő uniós állásfoglalások figyelembevételével kellett olyan szabályokat alkotniuk, amelyek megfelelnek a hazai elvárásoknak, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a felhasználási terület és a fizikai paraméterek alapján különböző csoportokba sorolt drónok felhasználói, üzemben tartói lehetőség szerint a legkevesebb adminisztrációval szembesüljenek. Előadása további részében a főosztályvezető részletesen ismertette a drónok alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat és azok tartalmát.

Dr. Rohács Dániel bemutatta a Drón Stratégia keretrendszerét és szabályozási akadálytérképét, valamint az egyes jogi megoldási javaslatokat és megköszönte a tagság munkáját, javaslatait. Elmondta, ezek mentén folytatódnak az egyeztetések annak érdekében, hogy még az idei évben elfogadja a Kormány a stratégiát, és kidolgozásra kerüljenek a kodifikációs javaslatok.

Az utolsó előadás keretében Drotár István mutatta be a Koalíció helyzetét, eddigi munkásságát és a 2022-es terveit, majd az MDK II. plenáris ülése elnökségi tisztújítást is tartott.  Az elnökség tagjai: Dr. Rohács Dániel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Repüléstudományi és Hajózási Tanszékének vezetője, Érsek István, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára, Firbás György, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. logisztikai szakértője, Lengyel Kálmán, az Innobyte Zrt. vezérigazgatója, Molnár Zsolt, a Rotors and Cams Zrt. ügyvezetője, Dr. Szalay Zsolt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője, Tóth László, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója, Sabjanics István a Belügyminisztérium  tudománystratégiai vezető koordinátora, Dr. Zalai Mihály a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi docense. A plenáris ülést követően ülésező Elnökség az elkövetkező egy évre az MDK elnökének Dr. Rohács Dánielt, szakmai vezetőjének pedig Drotár Istvánt választotta meg.

Somogyi Gábor