Magyarország Drón Stratégiájának státusza és összefoglalója

A Magyarországi Drón Koalíció első kiemelt feladataként 2022 év elejére elkészült Magyarország Drón Stratégiája (MDS), aminek szerves része egy, a nemzetközi jó gyakorlatok és a hazai környezet alapján összeállított, a célok megvalósulását biztosító akcióterv-csomag, valamint egy jogi akadálytérkép konkrét jogalkotási és -módosítási javaslatokkal.

A Stratégia első változata 2022 február elején bemutatásra került Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter részére, majd az általa tett észrevételek átvezetését követően az Elnökség jóváhagyásával véglegesítésre kerültek a dokumentumok.

A globális helyzet okozta változások mentén elkészült a stratégia második módosított változata is, amely októberben bemutatásra került a technológiai és ipari miniszternek. A felmerült észrevételek átvezetése megtörtént. November elejére elkészült az előterjesztés-tervezet, amelyet a stratégia dokumentumaival együtt benyújtottunk a TIM felé a közigazgatási egyeztetés megindításával.

Magyarország Drón Stratégiájának összefoglalója

A stratégiában megfogalmazott víziónk, hogy egy olyan nemzetközi szinten is példaértékű, magas potenciállal rendelkező területeken élenjáró drón-ökoszisztémát hozzunk létre, ami a társadalom széles köre számára is közvetett és közvetlen, mindennapi értéket teremt, illetve jelentősen hozzájárul Magyarország versenyképességének növeléséhez. Ezen cél elérése érdekében a stratégiát az EU-s és hazai kormányzati stratégiákkal összhangban (pl. 5G, Mesterséges intelligencia) 3 év alatt, 29 stratégiai projekt, mint végrehajtandó akcióterv keretében valósítjuk meg.

 1. A polgárok mindennapi életminőségét közvetetten javító, célzott, kiemelt drón projekteket valósítunk meg. Például:
 • Elindítjuk a drónok felhasználását a sürgősségi betegellátásban.
 • Precíziós mezőgazdaság-megoldásokkal fejlesztjük a hazai agráriumot.
 1. Ösztönözzük és elősegítjük a dróntechnológia minél eredményesebb állami, üzleti és szabadidős célú felhasználását, hasznosítását, elfogadását, a nemzetközi adat- és drón-intenzív iparágak bevonzását. Például:
 • Támogatjuk a hazai drón gyártó és szolgáltató cégeket.
 • Drón technológiával fejlesztjük a közszolgáltatásokat (takarékosság és minőségjavítás céljából).
 1. Megteremtjük egy régiós szinten élenjáró és jól működő hazai drón-ökoszisztéma alapfeltételeit, keretrendszerét. Például:
 • Modern applikációval és jogszabályi környezettel támogatjuk a mindennapos drón alkalmazást.
 • Világszinten unikális drón tesztkörnyezetet hozunk létre.
 • Közel visszük a drónokat az emberekhez (pl. élményközpontok, Sulidrón program).
 1. Biztosítjuk a társadalom és az állam számára fontos alapértékek megfelelő szintű védelmét a biztonság garantálása mellett. Például:
 • Támogatjuk a hazai katonai drónképességek kialakítását.
 • Támogatjuk a rendvédelmet, az állami felügyeletet.
 • Önkormányzatok számára hasznos, valamint a környezetterhelést csökkentő megoldásokat fejlesztünk.
 • Biztosítjuk az adatvédelem és adatgazdaság egyensúlyát (pl. Drón observatory testület felállítása, rendvédelmi szervek felkészítése).

A stratégia végrehajtásával a 10 éves időtávon a számtalan közvetett, de minden állampolgár számára érzékelhető haszon mellett 239 Mrd GDP növekedés és 18 ezer új munkahely érhető el.