Mi a Drón Koalíció?

A Magyarországi Drón Koalíció a Technológiai és Ipari Minisztérium, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a HungaroControl Zrt. kezdeményezésére alakult meg 2021. május 4-én.

Alapító tagjai között, amelyek száma meghaladja a hatvanat, minisztériumok, háttérintézmények és érdekképviseleti szervek, valamint akadémiai és iparági szereplők egyaránt megtalálhatók.

A szervezet koordinációs feladatait a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. látja el, az MDK működéséhez technológiai támogatást nyújt a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Magyarországi Drón Koalíció alapítóinak meggyőződése, hogy a pilóta nélküli légijárművek területén zajló élesedő nemzetközi versenyben határozott fellépésre van szükség a hazai vállalkozások és a technológia megerősítése érdekében. Az Magyarországi Drón Koalíció alapvető célja, hogy közreműködjön a megfelelő jogszabályi keretrendszer kialakításában, és támogassa a pilóta nélküli légijárművek, illetve az azokon alapuló technológiák alkalmazási területén működő hazai vállalkozásokat, ipari szereplőket, hogy azok nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedést érjenek el. Célja, hogy

  • hazánk a pilóta nélküli járművek használata terén mihamarabb a világ élvonalba kerüljön, ezáltal Magyarország a nemzetközi közösség fontos referenciapontjává váljon;

  • az egységes európai uniós szabályozás alkalmazásában Magyarország mintaként szolgáljon Európának támogató jogszabályi környezet kialakításával;

  • a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett a pilóta nélküli légijárművek, illetve azokon alapuló fejlesztések széleskörű elterjedésének és alkalmazásának köszönhetően jelentősen erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége;

  • a magyar startupok és kkv-k nagy arányban vegyenek részt pilóta nélküli légijárművek fejlesztésében és gyártásában, illetve az azokon alapuló megoldások használatában akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi partnerségben;

  • nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség növekedés elérése váljon lehetségessé a pilóta nélküli légijárművek és az azokon alapuló technológia széleskörű alkalmazásával.

Az Alapítók egyetértenek abban, hogy

a) a pilóta nélküli légijárművek elterjedésének nélkülözhetetlen előfeltétele a kiszámítható és támogató szabályozói, technológiai és működési, alkalmazási környezet;

b) a mintaüzemek és tesztelési infrastruktúrák és eljárások létrehozatala fontos a kutatásfejlesztési eredmények előzetes validációja érdekében;

c) a pilóta nélküli légijárművek a szabályozási, működési, alkalmazási és támogatói környezetének kialakításakor a biztonságos – különösen közlekedésbiztonsági szempontoknak megfelelő – használat kiemelt szempont kell, hogy legyen;

d) az Alapítók szándéka, hogy egy stratégiai és szakmai platformot teremtsen a kormányzat, a kutatói és akadémiai szféra, a piaci szereplők, az érdekképviseleti szervezetek és a felhasználók számára a magyarországi pilóta nélküli járművek használatával és fejlesztéseikkel kapcsolatban;

e) a Drón Koalíció hozzá kíván járulni egy világszínvonalú ökoszisztéma és tesztkörnyezet kialakításához a pilóta nélküli légijárművek területén, továbbá a magyarországi drón stratégia kidolgozásához és megvalósításához.